banner2

Biuro Towarzystwa w dniu 19 kwietnia 2019 r. (piątek) będzie nieczynne

Następny odczyt (16 kwietnia 2019 r.):
Dr Piotr Hapanowicz
"Pamiątki po prezydentach doby autonomicznej w zbiorach Muzeum Krakowa"

W Muzeum Krakowa znajduje się szereg muzealiów i archiwaliów związanych z prezydentami Krakowa doby autonomicznej. Z przeprowadzonej kwerendy wynika, że najwięcej ich dotyczy najwybitniejszych włodarzu miasta, a mianowicie: Józefa Dietla, Mikołaja Zyblikiewicza i Juliusza Leo oraz Jana Kantego Federowicza, którego kadencja przede wszystkim przypadła na okres już Polski niepodległej. Zdecydowanie mniej jest obiektów dotyczących postaci Ferdynanda Weigla czy też Józefa Friedleina. Brakuje muzealiów związanych z prezydentem Feliksem Szlachtowskim. Każda z wymienionych postaci ma swoje wizerunki w portretach fotograficznych. W zbiorach Muzeum znajdują się dawne, bezcenne insygnia władz samorządowych Krakowa, w tym berełki i pierścień burmistrzów miasta, użyte w 1866 r. podczas instalacji Józefa Dietla na urzędzie pierwszego prezydenta doby autonomicznej. Szczególnie cenne pod względem artystycznym są pamiątki związane z Zyblikiewiczem, w tym jego portret wykonany przez Wojciech Kornelego Stattlera oraz znakomite przykłady rzemiosła artystycznego: ozdobna karabela i laska marszałkowska. Te ostatnie stanowiły dary od mieszkańcó Krakowa dla zasłużonego prezydenta. Wśród dokumentów po Juliuszu Leo na szczególną uwagę zasługuje jego dyplom obywatelska honorowego miasta Podgórza, unikatowy pamiątkowy pierścień wykonany z kuli rosyjskiej z 1914 r., czy też główka kukiełki prezydenta z szopki "Zielonego Balonika". W zbiorach Muzeum znajduje się cenna kolekcja Józefa Friedleina dawnych planów Krakowa i jego okolic.

Piotr Hapanowicz - doktor nauk humanistycznych, historyk, publicysta, abolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, starszy kustosz Muzeum Krkaowa, kierownik Oddziału Pałac Krzysztofory. Autor licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych, w tym książek: Senatorowie województwa krakowskiego w latach 1922-1939 - szpic do portretu zbiorowego, Krakowskie spotkania księcia Józefa Poniatowskiego, Generał Zygmunt Zieliński (1858-1925). Szkic do portretu, Szkicownik krakowski. Ludzie-wydarzenia.

Sesja naukowa "Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji" (13 IV 2019)

Kraków, 28 grudnia 2016 r.

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

z satysfakcją i przyjemnością zawiadamiamy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy pomiędzy

Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie.

W dniu 3 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, umowę podpiszą osobiście:

Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą polską organizacją społeczną, której misją jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na przełomie 2016 i 2017 roku Towarzystwo świętuje swoje 120-lecie. Od chwili założenia skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Wśród założycieli Towarzystwa znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher. Trudno przecenić wielki dorobek edytorski Towarzystwa. Stanowi on i dziś kanon wiedzy o Krakowie.   W trakcie swojej historii TMHiZK wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Można z powodzeniem powiedzieć, że Towarzystwo zrzeszało i animowało aktywistów miejskich na ponad 100 lat przed dekadą, w której stało się to modne.

Muzeum Narodowe w Krakowie, założone w 1879 r., choć jego geneza sięga połowy XIX wieku, to największe polskie muzeum. Dzisiaj na MNK składa się 12 oddziałów prezentujących sztukę i kulturę od antyku po współczesność. W zbiorach Muzeum znajdują się najważniejsze dzieła sztuki w Polsce.  Jego wizytówką pozostaje najstarszy oddział, dziś Galeria Malarstwa Polskiego z dziełami największych naszych artystów XIX wieku m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego  czy Olgi Boznańskiej.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, powstałe w 1899 r. jest najstarszym polskim muzeum miejskim. Muzeum przedstawia kompleksową opowieść o Krakowie od średniowiecza do współczesności, obejmującą przestrzeń od Rynku Głównego po Nową Hutę, Podgórze czy Zwierzyniec. MHK to także najważniejsze krakowskie tradycje, jak szopki krakowskie czy Lajkonik. W końcu, z ponad milionową frekwencją jest to jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w kraju.

Porozumienie tych trzech tak ważnych dla Krakowa instytucji otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką, kulturą. Jest to także doskonały przykład zmian zachodzących w muzeach, które otwierają się na organizacje społeczne, zacieśniają z nimi współpracę i wciągają w działania partycypacyjne, dzięki czemu same stają się bliższe odwiedzającemu.

Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, dzięki kompetencjom swoich członków będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście.

Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu Muzeów.

Intencją Sygnatariuszy jest dzieło popularyzacji - przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom,  jak i licznym turystom, a to dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne. Tą drogą Porozumiewające się Strony apelują o życzliwe zainteresowanie Krakowem  także do przedstawicieli mediów, których uprawnienia - jako grupy zawodowej posługującej się legitymacją prasową  – respektowane są we wszystkich muzeach świata.

Kraków, także z racji ogólnoświatowego i ogólnopolskiego zainteresowania jego  dziedzictwem, jest lokomotywą marki „POLSKA”, co nakłada zupełnie wyjątkowe powinności  na podmioty za to dziedzictwo współodpowiedzialne.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności