banner2

Następny odczyt (26 lutego 2019 r.):
Mgr Anna Grochowska
"Koło Młodych – pierwsza krakowska szkoła pisarzy"

Referat stanowi próbę zobrazowania działalności Koła Młodych, które prosperowało przy dawnym krakowskim oddziale Związku Literatów Polskich z siedzibą przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł utworzenia Koła Młodych przy krakowskim oddziale Związku Zawodowego Literatów Polskich ogłoszony został na łamach cotygodniowego dodatku do „Dziennika Polskiego” w marcu 1945 roku. Powolny schyłek działalności Koła Młodych przypadł na rok 1983, czyli czas rozwiązania przez WRON Związku Literatów. Jego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
W wystąpieniu tym przybliżony zostanie sposób funkcjonowania owej organizacji, m.in. na podstawie materiałów archiwalnych (takich jak np. regulaminy, sprawozdania ze spotkań, listy obecności, zaproszenia na konkursy, sprawozdania ze zjazdów ogólnopolskich, prośby o przyjęcie w poczet członków etc.). Fakty współgrać będą doskonale ze świadectwami bezpośrednimi, tj. ze wspomnieniami byłych uczestników zebrań Koła Młodych.

Anna Grochowska - historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego). Autorka m.in. monografii Domu Literatów pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą, wyróżnionej Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (2017) oraz przygotowywanej do obrony i druku rozprawy doktorskiej pt. Święte Wzgórze? Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze w epoce narodowej niewoli.

Kraków, 28 grudnia 2016 r.

Informacja prasowa

Szanowni Państwo,

z satysfakcją i przyjemnością zawiadamiamy o rozpoczęciu nowego etapu współpracy pomiędzy

Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

a Muzeum Historycznym Miasta Krakowa i Muzeum Narodowym w Krakowie.

W dniu 3 stycznia 2017 r. o godzinie 12:00 w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie, umowę podpiszą osobiście:

Prezes TMHiZK prof. Jacek Purchla, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Andrzej Betlej i Dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Krakowa Michał Niezabitowski.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa jest najstarszą polską organizacją społeczną, której misją jest badanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Na przełomie 2016 i 2017 roku Towarzystwo świętuje swoje 120-lecie. Od chwili założenia skupia osoby zafascynowane Krakowem, w tym grono najwybitniejszych badaczy historii i kultury naszego miasta. Wśród założycieli Towarzystwa znaleźli się m.in. Stanisław Wyspiański, Józef Friedlein czy Stanisław Estreicher. Trudno przecenić wielki dorobek edytorski Towarzystwa. Stanowi on i dziś kanon wiedzy o Krakowie.   W trakcie swojej historii TMHiZK wielokrotnie zabierało głos w najważniejszych debatach o mieście i jego dziedzictwie. Można z powodzeniem powiedzieć, że Towarzystwo zrzeszało i animowało aktywistów miejskich na ponad 100 lat przed dekadą, w której stało się to modne.

Muzeum Narodowe w Krakowie, założone w 1879 r., choć jego geneza sięga połowy XIX wieku, to największe polskie muzeum. Dzisiaj na MNK składa się 12 oddziałów prezentujących sztukę i kulturę od antyku po współczesność. W zbiorach Muzeum znajdują się najważniejsze dzieła sztuki w Polsce.  Jego wizytówką pozostaje najstarszy oddział, dziś Galeria Malarstwa Polskiego z dziełami największych naszych artystów XIX wieku m.in. Piotra Michałowskiego, Jana Matejki, Henryka Siemiradzkiego, Józefa Chełmońskiego, Józefa Pankiewicza, Jacka Malczewskiego  czy Olgi Boznańskiej.

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, powstałe w 1899 r. jest najstarszym polskim muzeum miejskim. Muzeum przedstawia kompleksową opowieść o Krakowie od średniowiecza do współczesności, obejmującą przestrzeń od Rynku Głównego po Nową Hutę, Podgórze czy Zwierzyniec. MHK to także najważniejsze krakowskie tradycje, jak szopki krakowskie czy Lajkonik. W końcu, z ponad milionową frekwencją jest to jedno z najczęściej odwiedzanych muzeów w kraju.

Porozumienie tych trzech tak ważnych dla Krakowa instytucji otwiera nowe perspektywy rozwoju badań nad Krakowem, jego historią, sztuką, kulturą. Jest to także doskonały przykład zmian zachodzących w muzeach, które otwierają się na organizacje społeczne, zacieśniają z nimi współpracę i wciągają w działania partycypacyjne, dzięki czemu same stają się bliższe odwiedzającemu.

Na mocy porozumienia Towarzystwo stanie się oficjalnym partnerem obu muzeów, dzięki kompetencjom swoich członków będzie im udzielać wsparcia merytorycznego, udostępniać wydawnictwa, popularyzować dorobek obu muzeów, pomagać przy organizacji wydarzeń i konstruowaniu nowych narracji o mieście.

Członkowie Towarzystwa będą zaś uprawnieni do darmowego zwiedzania obu Muzeów.

Intencją Sygnatariuszy jest dzieło popularyzacji - przybliżanie historii i kultury Krakowa zarówno jego mieszkańcom,  jak i licznym turystom, a to dzięki długofalowej i owocnej współpracy między organizacjami. Przedsięwzięcie to stanowi ważny element przekształcania się muzeów w instytucje znacznie bardziej otwarte i przyjazne. Tą drogą Porozumiewające się Strony apelują o życzliwe zainteresowanie Krakowem  także do przedstawicieli mediów, których uprawnienia - jako grupy zawodowej posługującej się legitymacją prasową  – respektowane są we wszystkich muzeach świata.

Kraków, także z racji ogólnoświatowego i ogólnopolskiego zainteresowania jego  dziedzictwem, jest lokomotywą marki „POLSKA”, co nakłada zupełnie wyjątkowe powinności  na podmioty za to dziedzictwo współodpowiedzialne.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
Muzeum Narodowe w Krakowie
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności