banner2

Następny odczyt (23.01.2018 r.):
Dr Anna Jakimyszyn-Gadocha
"Żydowska opieka zdrowotna w okresie międzywojennym"

W siedzibie Towarzystwa są do nabycia najnowsze wydawnictwa:

"Rocznik Krakowski" t. 83 w cenie 60,00 zł (dla członków: 40,00 zł)    OKŁADKA    |    SPIS TREŚCI 1    |    SPIS TREŚCI 2

"Biblioteka Krakowska" nr 163 w cenie 30,00 zł (dla członków: 25,00 zł)    OKŁADKA    |    SPIS TREŚCI 1    |    SPIS TREŚCI 2

Konkurs na projekt edukacyjny „Przewodnik juniora po Krakowie. Gotycki Kraków”

Chcąc przybliżyć młodzieży bogate włoskie dziedzictwo kulturowe w naszym mieście Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie przygotowały konkurs na projekt uczniowski „Przewodnik juniora po Krakowie. Gotycki Kraków”. Patronat honorowy nad konkursem sprawują: Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa oraz Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak.

Celami konkursu jest przede wszystkim rozwijanie zainteresowań dziejami i dziedzictwem kulturowym Krakowa; kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych; rozwijanie umiejętności tworzenia narracji historycznej oraz umiejętności pracy projektowej. Konkurs realizuje wytyczne nowej podstawy programowej w szkolnictwie dotyczące pracy projektowej. Prace-projekty edukacyjne będą oceniane w dwóch kategoriach: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych. Do udziału w konkursie mogą przystąpić uczniowie indywidualnie (1 osoba) lub w zespołach 2-3 osobowych pod kierunkiem nauczycieli opiekunów projektów. Warunkiem uczestnictwa złożenie przez nauczyciela: formularza zgłoszenia oraz pracy – projektu edukacyjnego. Praca powinna mieć twórczy charakter, zawierać materiał ikonograficzny i bibliografię, nie przekraczać objętość 40.000 znaków ze spacjami (czcionka 12, Times New Roman) oraz zawierać metryczkę. Szkoła przystępująca do projektu wypełnia arkusz deklaracji udziału w projekcie, metryczkę pracy i przesyła je wraz z pracą konkursową na adres: Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 31-011 Kraków, Rynek Główny 35 z dopiskiem „Projekt uczniowski” w terminie nieprzekraczalnym do 30 stycznia 2018 r. Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce 1 marca 2018 roku. Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Towarzystwie Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, ul. św. Jana 12, 31-018 Kraków, tel.12 421-27-83, 12 423-10-74; e-mail: biuro(at)tmhzk.krakow.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Piotr Hapanowicz, Przewodniczący Komisji ds. Młodzieży TMHiZK
Dr Marcin Gadocha, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Dokumenty do pobrania:
Regulamin konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na projekt edukacyjny „Przewodnik juniora po Krakowie. Gotycki Kraków”

© 2016-2018 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa