banner2

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

oraz

Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

zapraszają uczniów szkół podstawowych (III-VI kl.) do udziału w kursie

"Vademecum młodego miłośnika Krakowa"
Blok tematyczny: "Kraków na drodze ku Niepodległość. Miejsca"

Patronat honorowy objęli:
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak

Wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych (III-VI kl.) jest „Kraków na drodze ku Niepodległość. Miejsca”. Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35. Wykładowcami kursu są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych. Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl.

Dokumenty do pobrania:
Harmonogram zajęć
Karta uczestnictwa
Regulamin kursu

© 2016-2018 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa