banner2

Następny odczyt (26 lutego 2019 r.):
Mgr Anna Grochowska
"Koło Młodych – pierwsza krakowska szkoła pisarzy"

Referat stanowi próbę zobrazowania działalności Koła Młodych, które prosperowało przy dawnym krakowskim oddziale Związku Literatów Polskich z siedzibą przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł utworzenia Koła Młodych przy krakowskim oddziale Związku Zawodowego Literatów Polskich ogłoszony został na łamach cotygodniowego dodatku do „Dziennika Polskiego” w marcu 1945 roku. Powolny schyłek działalności Koła Młodych przypadł na rok 1983, czyli czas rozwiązania przez WRON Związku Literatów. Jego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
W wystąpieniu tym przybliżony zostanie sposób funkcjonowania owej organizacji, m.in. na podstawie materiałów archiwalnych (takich jak np. regulaminy, sprawozdania ze spotkań, listy obecności, zaproszenia na konkursy, sprawozdania ze zjazdów ogólnopolskich, prośby o przyjęcie w poczet członków etc.). Fakty współgrać będą doskonale ze świadectwami bezpośrednimi, tj. ze wspomnieniami byłych uczestników zebrań Koła Młodych.

Anna Grochowska - historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego). Autorka m.in. monografii Domu Literatów pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą, wyróżnionej Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (2017) oraz przygotowywanej do obrony i druku rozprawy doktorskiej pt. Święte Wzgórze? Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze w epoce narodowej niewoli.

Program wydawniczy Towarzystwa przewidywał, że w ukazujących się od 1897 r. tomach "Biblioteki Krakowskiej" będą publikowane "prace mające na celu rozpowszechniać znajomość i zamiłowanie historii i zabytków Krakowa, a więc do pewnego stopnia popularne." Dobór znakomitych autorów oraz interesujące i odkrywcze teksty przedstawiające dzieje Krakowa na przestrzeni wieków oraz różnorodne aspekty życia miasta i jego mieszkańców stanowiły znakomita lekturę dla wszystkich interesujących się przeszłością miasta. W okresie międzywojennym prace zamieszczane w serii stopniowo ewoluowały w kierunku ambitnych i odkrywczych opracowań naukowych, przynoszących wyniki najnowszych badań i ta zasada obowiązuje także obecnie.

Redaktorzy:
Stanisław Krzyżanowski 1897
Wiktor Czermak 1898
Leonard Lepszy 1899
Feliks Kopera, Julian Pagaczewski i Stanisław Krzyżanowski 1900-1902
Stanisław Krzyżanowski i Józef Muczkowski 1902-1905
Stanisław Kutrzeba 1906-1916
Jan Ptaśnik 1916-1919
Józef Muczkowski 1919-1939
Jan Dąbrowski 1946-1958
Danuta Rederowa 1956 (nr 110)
Józef Mitkowski 1963-1972
Janina Bieniarzówna 1975-1997
Mieczysław Rokosz 1994 (nr 133)
Wiesław Bieńkowski 1997-1999
Jan M. Małecki 2000-2015
Jerzy Wyrozumski 2007 (nr 150)
Waldemar Komorowski 2013 (nr 158)
Zdzisław Noga 2015-

Do pobrania: Wykaz wszystkich numerów Biblioteki Krakowskiej (pdf)

Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997.

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności