banner2

Następny odczyt (26 lutego 2019 r.):
Mgr Anna Grochowska
"Koło Młodych – pierwsza krakowska szkoła pisarzy"

Referat stanowi próbę zobrazowania działalności Koła Młodych, które prosperowało przy dawnym krakowskim oddziale Związku Literatów Polskich z siedzibą przy ulicy Krupniczej 22. Pomysł utworzenia Koła Młodych przy krakowskim oddziale Związku Zawodowego Literatów Polskich ogłoszony został na łamach cotygodniowego dodatku do „Dziennika Polskiego” w marcu 1945 roku. Powolny schyłek działalności Koła Młodych przypadł na rok 1983, czyli czas rozwiązania przez WRON Związku Literatów. Jego tradycje kontynuuje Stowarzyszenie Pisarzy Polskich.
W wystąpieniu tym przybliżony zostanie sposób funkcjonowania owej organizacji, m.in. na podstawie materiałów archiwalnych (takich jak np. regulaminy, sprawozdania ze spotkań, listy obecności, zaproszenia na konkursy, sprawozdania ze zjazdów ogólnopolskich, prośby o przyjęcie w poczet członków etc.). Fakty współgrać będą doskonale ze świadectwami bezpośrednimi, tj. ze wspomnieniami byłych uczestników zebrań Koła Młodych.

Anna Grochowska - historyczka literatury i historyczka sztuki, badaczka cracovianów (w tym krakowskiego i nowohuckiego życia literackiego). Autorka m.in. monografii Domu Literatów pt. Wszystkie drogi prowadzą na Krupniczą, wyróżnionej Nagrodą Krakowska Książka Miesiąca (2017) oraz przygotowywanej do obrony i druku rozprawy doktorskiej pt. Święte Wzgórze? Obecność Wawelu w literaturze, sztuce i kulturze w epoce narodowej niewoli.

W 1952 r. wychodząc naprzeciw postulowanemu wówczas uprzystępnieniu wiedzy dla szerszych kręgów społecznych Towarzystwo zainaugurowało serię popularnonaukowych zeszytów "Kraków dawniej i dziś". Przeważnie były to rozszerzone wersje odczytów wygłaszanych na zebraniach naukowych w Towarzystwie. Autorom udało się sprostać trudnym wymogom popularyzacji rozmaitych dziedzin historii Krakowa i seria, której wydawanie zakończono na zeszycie nr 20 w 1978 r., cieszyła się dużym zainteresowaniem.


Redaktorzy serii:

Jan Dąbrowski 1952-1964
Józef Mitkowski 1968-1971
Jan M. Małecki 1973-1978


KRAKÓW DAWNIEJ I DZIŚ:

nr 1. Bronisław Schönborn, Zwierzyniec. Historia, zabytki, tradycje, legendy (1953)
nr 2. Antoni Brayer, Ratusz krakowski (1952)
nr 3. Antoni Brayer, Rynek krakowski (1952)
nr 4. Józef Dużyk, Sukiennice (1952)
nr 5. Antoni Brayer, Teatr "Wolnego Miasta" Krakowa 1815-1846 (1952)
nr 6. Juliusz Demel, Początki kolei żelaznej w Krakowie (1954)
nr 7. Władysław Bogatyński, Walka z pijaństwem w renesansowym Krakowie. Fragment życia obyczajowego Krakowa w dawnych wiekach (1954)
nr 8. Marian Tyrowicz, Wolne Miasto Kraków w ogniu walk społecznych 1815-1846 (1955)
nr 9. Stefan Nosek, Nowa Huta. Część I. Czasy najdawniejsze (1956)
nr 10. Józef Dużyk, Nowa Huta. Część II. Od średniowiecza do XIX wieku (1957)
nr 11. Stefana Ranotowicza opisanie inkursji Szwedów do Polski i do Krakowa (1655-1657), wyd. Józef Mitkowski (1958)
nr 12. Józef Dużyk, Kraków w dawnych felietonach (1960)
nr 13. Anna Treiderowa, Obchody grunwaldzkie w Krakowie 1410-1910 (1961)
nr 14. Marian Padechowicz, Adam Staszczyk (1830-1909), cechmistrz ślusarzy i poeta krakowski (1962)
nr 15. Powstanie styczniowe w pamiętnikach Kazimierza Sczanieckiego, wyd. Józef Mitkowski (1963)
nr 16. Wiesław Bieńkowski, Anna Libera "Krakowianka" 1805-1886. Zarys życia i twórczości (1968)
nr 17. Wojciech M. Bartel, O Kościuszce i jego spotkaniach z Krakowem (1969)
nr 18. Elżbieta Ligęza, Wodociągi dawnego Krakowa do połowy XVII wieku (1971)
nr 19. Jadwiga Prus, Muzyka na Wawelu (1975)
nr 20. Jerzy Koziński, Fotografia krakowska w latach 1840-1914. Zarys historii (1978)


Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997.

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności