Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Godziny otwarcia Biura w dn. 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

W dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Biuro TMHiZK będzie czynne w godzinach 11.00-14.00

Najbliższy odczyt już 16 kwietnia 2024 r. (2)

Jakub Jastrzębski (Muzeum Krakowa)

Secesja w architekturze Podgórza

Odczyty zdalne. Transmisja za pośrednictwem kanału YouTube w każdy wtorek o godz. 17.15- link

 


Biuro TMHiZK nie dokonuje wysyłki wydawnictw.

Wydawnictwa można nabyć osobiście po złożeniu wcześniejszego zamówienia poprzez e-mail.

Sprzedaż wydawnictw również prowadzą oficjalni dystrybutorzy:


- Agencja Promocji Książki Naukowej "Pro Scientia"

- Ateneum

- Księgarnia Akademicka w Krakowie Aktualna oferta wydawnicza:

 

S E R I A  : K r a k ó w   w   d z i e j a c h   n a r o d u :

Nr Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

4 Kraków przedlokacyjny (1987) 5,25 zł  -
7 Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego (1989) 5,25 zł  -
9. Kraków sarmacki (1992) 5,25 zł  -
12. Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie (1993) 5,25 zł  -
15. Kraków w Polsce Ludowej (1996) 5,25 zł  -
16. 3 Maja 1946 w Krakowie (1997) 5,25 zł  -
18. Narodziny Nowej Huty (1999) 12,60 zł  8,40 zł
20. 180 lat Kopca Kościuszki (2001) 12,60 zł  8,40 zł
21. Rola inżynierii miejskiej w rozwoju Krakowa (2003) 12,60 zł  8,40 zł
23. 200 lat cmentarza Rakowickiego w Krakowie (2005) 10,50 zł  7,35 zł
25. Historiografia Krakowa i jej twórcy (2005) 10,50 zł  7,35 zł
26. Krajobraz Krakowa wobec zagrożeń (2007) 15,75 zł   10,50 zł
27. Kraków - dziedzictwo lokacji (2008) 15,75 zł   10,50 zł
28. Kraków ludyczny (2009) 15,75 zł   10,50 zł
29. Kraków stołeczny (2010) 15,75 zł   10,50 zł
30. Wielki Kraków (2010) 18,90 zł  12,60 zł
31. W stulecie krakowskiego harcerstwa (2012) 21,00 zł  13,65 zł
32. Polskie Państwo Podziemne w okupowanym Krakowie (2013) 15,75 zł  10,50 zł
33. Kraków romański (2014) 21,00 zł  12,60 zł
34. Kraków na drodze do niepodległoœści (2015) 15,75 zł  10,50 zł
35. Rzeczpospolita Krakowska 1815-1846 (2016) 12,60 zł  10,50 zł
37. Reformacja w Krakowie (XVI-XVII w.) (2018)  NAKŁAD WYCZERPANY 18,00 zł  15,00 zł
38. Krakowianie w Drugiej Rzeczypospolitej (2019) 20,00 zł  18,00 zł
39. Dziedzictwo Krakowa w procesie transformacji (2020)  NAKŁAD WYCZERPANY 20,00 zł  18,00 zł
40. Samorząd krakowski. W trzydziestolecie odrodzenia (2023)  NOWOŚĆ 35,00 zł  30,00 zł

 


 

S E R I A  : Źródła do dziejów Krakowa /Fontes Cracovienses/

Nr Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

1. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1507-1572. Libri iuris civilis Cracoviensis 1507-1572, wyd. Aniela Kiełbicka i Zbigniew Wojas (1993) 15,75 zł  -
2. Księgi przyjęć do prawa miejskiego w Krakowie 1573-1611. Libri iuris Civilis Cracoviensis 1573-1611, wyd. Aniela Kiełbicka i Zbigniew Wojas (1994) 15,75 zł  -
3. Ksiega wójtowska krakowska 1442-1443. Registrum domini advocati Cracoviensis 1442-1443, przyg. do druku: Mieczysław Niwiński, Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka (1995) 15,75 zł  -
4. Acta scabinalia Casimiriensia 1407-1427. Księga ławnicza kazimierska 1407-1427, wyd. Bożena Wyrozumska (1996)  18,90 zł  -
5. Księga wiertelnicza krakowska część I (1568-1577). Quartaliensium recognitiones et divisiones pars I (1568-1577), wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy (1997)  18,90 zł  -
6.  Księga wiertelnicza krakowska część II (1578-1591). Quartaliensium recognitiones et divisiones pars II (1578-1591), wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy (1998)  18,90 zł  -
7.  Księga wiertelnicza krakowska część III (1592-1597). Quartaliensium recognitiones et divisiones pars III (1592-1597), wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy (1999)  21,00 zł  -
8.  Księga wiertelnicza krakowska część IV (1598-1606). Quartaliensium recognitiones et divisiones pars IV (1598-1606), wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Aleksander Litewka, Łukasz Walczy (2000)  23,10 zł  -
9. Księga proskrypcji i skarg miasta Krakowa 1360-1422. Liber proscriptionum et querelarum civitatis Cracoviensis 1360-1422, wyd. Bożena Wyrozumska (2001)  21,00 zł  -
10/1. Dochody i Wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu, t. I: 1502-1505. Percepta et distributa Conventus Fratrum Eremitarum S. Augustini ad S. Catharinam in Casmiria, V. I: 1502-1505, wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Wacław Kolak, Czesława Pirożyńska, Zbigniew Wojas (2002)  21,00 zł 13,65 zł
10/2. Dochody i Wydatki Konwentu Braci Eremitów św. Augustyna przy kościele św. Katarzyny w Kazimierzu, t. II: 1506-1508. Percepta et distributa Conventus Fratrum Eremitarum S. Augustini ad S. Catharinam in Casmiria, V. II: 1506-1508, wyd. Krystyna Jelonek-Litewka, Wacław Kolak, Czesława Pirożyńska, Zbigniew Wojas (2004)  21,00 zł  13,65 zł
11. Rejestry gospód w Krakowie z lat 1632 i 1649, wyd. Kamila Follprecht (2005)  21,00 zł  13,65 zł
12. Ludność żydowska województwa krakowskiego w czasie Sejmu Czteroletniego. Spisy z powiatów krakowskiego, ksiąskiego, lelowskiego i proszowskiego z lat 1790-1792, wyd. Kamila Follprecht (2008)  31,50 zł  21,00 zł
13. Mobilia. Inwentarze mienia ruchomego mieszczan krakowskich do schyłku XV wieku, wyd. Marcin Starzyński (2018)  29,00 zł  19,00 zł

 


 

S E R I A  : Źródła do dziejów Krakowa /Cracovienses Fontes Minores/

 Nr Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

1. Ormianie w średniowiecznym Krakowie: wypisy źródłowe, wyd. Bożena Wyrozumska (2003) 7,35 zł 5,25 zł
2. Jan Heydeke, Census civitatis conscripti. Spis dochodów miasta Krakowa z 1500 roku, wyd. Marcin Starzyński (2009) 12,60 zł 8,40 zł
3. Acta Consularia Casimieriensia. Fragmenta Inedita De Annis 1378, 1394 - 1396. wyd. Marcin Starzyński (2014) 10,50 zł 6,30 zł
4. Regestra mercatoria. Rachunki kupców krakowskich z lat 1401–1510, wyd. Agnieszka Bartoszewicz i Marcin Starzyński (2018) 15,00 zł -

 


 

S E R I A  : Biblioteka Krakowska

Nr Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

127. Jerzy Mikułowski Pomorski, Kraków w naszej pamięci (1991)  8,40 zł  
128. Renata Żurkowa, Księgarstwo krakowskie w pierwszej połowie XVII wieku (1992)  8,40 zł  
129. Ludzie z przedmieścia historii. Kleparzanie czasów staropolskich (1993) - J. Kracik  8,40 zł  
130. Aniela Kiełbicka, Archiwa krakowskie na tle polskiej nauki historycznej 1878-1951 (1993) NAKŁAD WYCZERPANY  8,40 zł  
137. Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996 (1997)  15,75 zł  
138. Zbyszko Górczak, Podstawy gospodarcze działalności Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego (1999)  12,60 zł  
140. Urszula Perkowska, Jubileusze Uniwersytetu Jagiellońskiego (2000)  15,75 zł  10,50 zł
142. Kamila Follprecht, Właściciele nieruchomości w Krakowie w 1655 roku (2001)  10,50 zł  7,35 zł
143. Barbara Szornel-Dąbrowska, Towarzystwo Miłośników Książki w Krakowie w latach 1922-1939 (2001)  15,75 zł  10,50 zł
144. Katarzyna Dormus, Kazimiera Bujwidowa (1867-1932). Życie i działalność społeczno-oświatowa (2002)  12,60 zł  8,40 zł
145. Aniela Kiełbicka, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowi 1850-1950 (2003)  12,60 zł  8,40 zł
146. Anna Zwiercan-Witkowska, Działalność prywatnego Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego Towarzystwa Szkoły Ludowej im. Franciszka Preisendanza w Krakowie (2004)  15,75 zł  10,50 zł
147. Monika Jaglarz, Księgarstwo krakowskie XVI wieku (2004)  15,75 zł  10,50 zł
149. Stanisław Garlicki, Sklepy Krakowa na początku XX wieku (2008)  31,50 zł  21,00 zł
151. Henryk Markiewicz, Cracoviana. Sprawy i ludzie (2009)  26,25 zł  18,90 zł
152. Bogusław Krasnowolski, Restauracja zespołu Augustiańskiego na Kazimierzu (2010)  18,90 zł  12,60 zł
153. Jan. M. Małecki,Dzieje Witkowic i Górki Narodowej Dawnych wsi kapituły teatralnej ze studiów nad przedmieściami Krakowa. (2010) NAKŁAD WYCZERPANY  31,50 zł  21,00 zł
154. Łukasz Tomasz Sroka, Sprawiedliwi chcą być doskonali. Z dziejów wolnomularstwa w Krakowie od XVIII wieku do współczesności 2010  31,50 zł  18,90 zł
155. Sławomir Dryja, Stanisław Sławiński, Krakowskie słodownie przełomu wieku XVI i XVII (2010)  25,20 zł  16,80 zł
156. Adam Kamiński, Zarys dziejów Archiwum Państwowego w Krakowie (1792) 1878-1952 (2012)  21,00 zł  16,80 zł
157. Łukasz Walczy, Dzieje konserwacji ołtarza Wita Stwosza w kościele Mariackim w Krakowie (2012)  31,50 zł  21,00 zł
158. Dom Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa przy ul. Św. Jana 12 (2013)  47,25 zł  31,50 zł
159. Stawanie się Krakowem w naszej pamięci. Studium z antropologii życia miejskiego w XX wieku (2014)  27,30 zł  16,80 zł
160. Joanna Sławińska, Kaplica ogrojcowa przy Kościele św. Barbary w Krakowie (2015)  28,35 zł  18,90 zł
161. Zofia Kozłowska - Budkowa, Studia z dziejów kultury średniowiecznego Krakowa (2015)  26,25 zł  15,75 zł
162. Maria Hennel-Bernasikowa, Pałac Potockich w Krakowie (róg Rynku i Brackiej). Zarys dziejów (2016)  30,00 zł  25,00 zł
163. Joanna Kostecka, Krakowskie komisje boni ordinis. Próby reform miejskich w latach 1750-1789 (2017)  30,00 zł  25,00 zł
164. Monika Andrasz-Mrożek, Magistrat Miasta Krakowa 1866–1914. Ustrój, kadra i mechanizmy zarządzania miastem (2018)  30,00 zł  25,00 zł
165. Mateusz Mataniak, Rada Administracyjna Miasta Krakowa i jego okręgu (1846-1853) (2019)  30,00 zł  25,00 zł
166. Iwona Kawalla-Lulewicz, Kupiectwo i handel w międzywojennym Krakowie (1918 - 1939) (2020)  NAKŁAD WYCZERPANY  30,00 zł  25,00 zł
167. Katarzyna Moskal, Hafty krakowskie do połowy wieku XV i ich twórcy (2021) NAKŁAD WYCZERPANY  30,00 zł  25,00 zł
168.

Bogusław Krasnowolski, Krakowski Kazimierz. Historia i kultura NAKŁAD WYCZERPANY

 69,00 zł  60,00 zł
169. Mateusz Król, Cechy krakowskie w XIV - XVI wieku NOWOŚĆ  69,00 zł  60,00 zł

 


 

S E R I A : Rocznik Krakowski

 Tom Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

 LXI Rocznik Krakowski  12,60 zł  -
 LXII Rocznik Krakowski  12,60 zł  -
 LXIII Rocznik Krakowski  15,75 zł  -
 LXIV Rocznik Krakowski  21,00 zł  -
 LXV-LXVI Rocznik Krakowski  31,50 zł  21,00 zł
 LXVII Rocznik Krakowski  31,50 zł  21,00 zł
 LXVIII Rocznik Krakowski  42,00 zł  31,50 zł
 LXIX Rocznik Krakowski  47,25 zł  47,25 zł
 LXX Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXI Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXII Rocznik Krakowski  47,25 zł  -
 LXXIII Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXIV Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXV Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXVI Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXVII Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
 LXXVIII Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
LXXIX Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
LXXX Rocznik Krakowski  47,25 zł  31,50 zł
LXXXI Rocznik Krakowski  61,95 zł  42,00 zł
LXXXII Rocznik Krakowski (2016)  63,00 zł  42,00 zł
LXXXIII Rocznik Krakowski (2017)  60,00 zł  40,00 zł
LXXXIV Rocznik Krakowski (2018)  50,00 zł  40,00 zł
LXXXV Rocznik Krakowski (2019)  50,00 zł  40,00 zł
LXXXVI Rocznik Krakowski (2020)  50,00 zł  40,00 zł
LXXXVII Rocznik Krakowski (2021)  50,00 zł  40,00 zł
LXXXVIII Rocznik Krakowski (2022)
 89,00 zł  80,00 zł
LXXXIX Rocznik Krakowski (2023) NOWOŚĆ  89,00 zł  80,00 zł

 


 

WYDAWNICTWA POZASERYJNE

 Lp. Tytuł

Cena

regularna

Cena dla

członków

1. Karolina Targosz, Korzenie i kształty teatru do 1500 roku w perspektywie Krakowa (1995)  10,50 zł  -
2. Bronisław Schönborn: w 25 rocznicę śmierci (1996)  2,10 zł  -
3. Ludzie, którzy umiłowali Kraków, red. Wiesław Bieńkowski (1997)  15,75 zł  -
4. Jerzy Duda, Bruki w krajobrazie Krakowa (1998)  15,75 zł  -
5. Janina Bieniarzówna: w piątą rocznicę śmierci (2002)  7,35 zł  -
6. Przywileje ustanawiające gminy miejskie w obrębie Wielkiego Krakowa (XIII-XVIII w.), oprac. Bożena Wyrozumska (2007)  47,25 zł  31,50 zł
7. Atlas historyczny miast polskich, t. 5. Małopolska, z. 1. Kraków, red. Zdzisław Noga (2007) OSTATNIE EGZEMPLARZE  189,00 zł  147,00 zł
8. Historia Kopca Józefa Piłsudskiego 1934-2002 (folder)  NAKŁAD WYCZERPANY  5,25 zł  -

 

 Powyższe ceny zawierają podatek VAT.