Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Wypełnioną komputerowo deklarację (wraz z podpisaną zgodą przetwarzanie danych osobowych) należy wydrukować, własnoręcznie podpisać i złożyć osobiście w Sekretariacie Towarzystwa. Wnioski o członkostwo są rozpatrywane na kolejnym posiedzeniu Wydziału Towarzystwa (zwykle trzeci czwartek miesiąca). Podpisując deklarację członkowie są obowiązani do przestrzegania statutu Towarzystwa.

Wysokość rocznej składki członkowskiej: 100 zł.

Legitymacja członkowska TMHiZK upoważnia do wstępu za darmo na wystawy stałe w Muzeum Krakowa, w Muzeum Narodowym w Krakowie oraz w Zamku Królewskim na Wawelu, a ponadto pozwala na zakup wydawnictw własnych TMHiZK po obniżonej cenie.

Pobierz:
Deklaracja członkowska (.DOC)
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (.PDF)