Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W dniach 25 i 30, 31 maja oraz 1 czerwca 2022 r. Biuro Towarzystwa będzie nieczynne.

Najbliższy odczyt (24 maja 2022 r., godz 17:15)

Dr Katarzyna Moskal (Muzeum Krakowa)

"Prestiż w dawnych cechach krakowskich i formy jego prezentacji"

Odczyty wtorkowe odbywają się on-line za pośrednictwem portalu YouTube. Kliknij, aby przejść do transmisji.

 

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wydaje publikacje naukowe od XIX wieku. W ramach serii Biblioteka Krakowska ukazało się dotąd ponad 160 tomów, które wyszły spod pióra najwybitniejszych polskich historyków, historyków prawa i historyków sztuki kilku generacji. Ponadto w Wydawnictwie są publikowane najważniejsze źródła do historii Krakowa w serii Fontes Cracovienses. Monumentalne znaczenie ma edycja źródeł kartograficznych do dziejów miasta. Nadto corocznie są wydawane materiały z cyklicznych konferencji Kraków w dziejach Narodu. Problematyka wydawnictw naukowych koncentruje się wokół szeroko rozumianych dziejów miasta Krakowa i jego dziedzictwa kulturowego.

→ Rys historyczny ←
→ Procedura wydawnicza ←
→ Instrukcja wydawnicza ←
→ Procedura recenzji ←
→ Opis stosowania zasad etyki publikacyjnej ←
→ Kontakt ←

© 2016-2022 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności