Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W siedzibie Towarzystwa oraz u naszych dystrybutorów są do nabycia najnowsze wydawnictwa

"Rocznik Krakowski", tom 88 (2022)
w cenie 89,00 zł (dla członków TMHiZK: 80,00 zł)

Biblioteka Krakowska nr 168
Bogusław Krasnowolski "Krakowski Kazimierz. Historia i kultura" (2022)
w cenie 69,00 zł (dla członków TMHiZK: 60,00 zł)

 1. ETAP WSTĘPNEJ WERYFIKACJI
 1. Wydawnictwo przyjmuje publikacje: naukowe monografie, rozprawy doktorskie, habilitacje.
 2. Pierwszym etapem współpracy jest zgłoszenie tytułu do wydania. Autor dostarcza do Wydawnictwa wersję elektroniczną pracy w formie pliku Word (poprzez wiadomość e-mail), pocztą tradycyjną na płycie CD/DVD lub osobiście na płycie CD/DVD) wraz z ewentualną ikonografią.
 3. Wydawnictwo przyjmuje teksty w sposób ciągły.
 4. Wstępnej oceny pracy dokonuje Wydawnictwo biorąc pod uwagę:
 1. zgodność tematu pracy z profilem wydawnictwa,
 2. oryginalność tematu pracy,
 3. poziom naukowy i warsztatowy pracy,
 4. względy formalne (dane do kontaktu z Autorem, tytuł, streszczenie tekstu i słowa kluczowe w języku polskim oraz angielskim, poprawność edycyjna),
 5. wynik kontroli antyplagiatowej.
 1. O przyjęciu lub odrzuceniu tekstu na tym etapie autor informowany jest przez Wydawnictwo. Wstępna ocena przekazywana jest Autorowi w ciągu około 1 miesiąca od dnia wpłynięcia tekstu do wydawnictwa.
 2. Jeśli tekst nie spełnia podstawowych wymogów, Autor proszony jest o weryfikację i ponowne jego przysłanie.
 3. Wydawnictwo informuje o zakwalifikowaniu tekstu do postępowania recenzyjnego.

 1. ETAP RECENZJI
 1. Praca kierowana jest do recenzji. Wszystkie publikacje naukowe poddawane są procedurze zewnętrznej recenzji naukowej. Recenzji dokonuje Recenzent specjalizujący się w danej dziedzinie. Czas wykonania recenzji nie powinien przekroczyć 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie recenzji. Recenzja musi mieć formę pisemną. Szczegółowe zasady recenzji publikacji znajdują się tutaj.
 2. Praca wraca od Recenzenta:
 1. w przypadku recenzji pozytywnej sporządzana jest umowa wydawnicza z Autorem i tekst kierowany jest do dalszych prac redakcyjnych,
 2. w przypadku konieczności wykonania poprawek tekst jest wysyłany do Autora z prośbą o uwzględnienie uwag zawartych w recenzji,
 3. w przypadku recenzji negatywnych tekst jest odsyłany do Autora wraz z anonimowymi kopiami recenzji i informacją, że redakcja odmawia publikacji,
 4. w przypadkach spornych wyznaczany jest dodatkowy recenzent.

 1. ETAP PRAC REDAKCYJNYCH
 1. Pozytywna recenzja jest warunkiem przyjęcia publikacji naukowej do wydania i rozpoczęcia prac redakcyjnych, w skład których wchodzą:
 1. Opracowanie redakcyjne tekstu (każdy tekst podlega redakcji językowej wykonywanej przez wyspecjalizowaną osobę, dla której język pracy jest językiem ojczystym),
 2. Skład i łamanie,
 3. Korekta językowa (Autor otrzymuje egzemplarz pracy po korekcie językowej w celu akceptacji naniesionych poprawek i uwag),
 4. Korekta techniczna,
 5. Opracowanie graficzne projektu okładki i obwoluty.
 1. Po akceptacji przez Autora opracowania redakcyjnego, tekst jest kierowany do druku.
 2. W przypadku ewentualnych wątpliwości, które wynikną na dalszych etapach procesu wydawniczego, redakcja kontaktuje się ponownie z Autorem.

Gotowe maszynopisy propozycji wydawniczych prosimy:
 1. przesyłać na adres e-mail (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.),
 2. przesyłać pocztą tradycyjną na płycie CD/DVD,
 3. dostarczyć osobiście do siedziby Wydawnictwa w godzinach pracy.

 

« Powrót do poprzedniej podstrony

© 2016-2022 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności