Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Najbliższy odczyt już 27 lutego 2024 r.

Komisja Konserwatorska (Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa)

 dr Marian Kornecki (1924-2001) - wspomnienie przed 100-leciem urodzin - debata konserwatorska

 

Odczyty odbywają się w lokalu Towarzystwa przy ul. Św. Jana 12 (I piętro) w Krakowie o godz. 17.15

oraz są transmitowane za pośrednictwem kanału YouTube - link

W czwartek 10 października 2019 r. o godzinie 12.00 na Placu Szczepańskim w Krakowie odbędzie się uroczyste otwarcie wystawy plenerowej „650 lat herbu miasta Krakowa”. Wystawę przygotowało Archiwum Narodowe w Krakowie we współpracy z Towarzystwem Miłośników Historii i Zabytków Krakowa i Urzędem Miasta Krakowa.

Ekspozycja prezentuje dzieje herbu Krakowa od średniowiecza do współczesności, ukazując różne sfery jego występowania, pełnione przezeń funkcje oraz przemiany, jakim podlegał. Herb Krakowa jest przedstawiony jako znak prawny i dzieło sztuki, widoczne w architekturze Krakowa, zdobiące dokumenty czy księgi miejskie, ale także meble i przedmioty codziennego użytku. Ekspozycja jest opowieścią o historii Krakowa widzianej przez pryzmat jego głównego znaku, a archiwa i archiwiści ukazani są jako jego strażnicy.

Prezentowane materiały to unikatowe archiwalia i muzealia, przechowywane w zbiorach różnych instytucji, m.in.: Archiwum Narodowego w Krakowie, Archiwum Głównego Akt Dawnych, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bazyliki Mariackiej w Krakowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Muzeum Krakowa, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Urzędu Miasta Krakowa, Zamku Królewskiego w Warszawie. Wystawa jest dedykowana prof. Marianowi Friedbergowi (1902–1969), wybitnemu historykowi i archiwiście, autorowi naukowego opracowania dziejów herbu Krakowa, w przypadającą na ten rok pięćdziesiątą rocznicę jego śmierci.

Miejsce i czas ekspozycji: Plac Szczepański w Krakowie, 8–29 października 2019 r. Archiwum Narodowe w Krakowie, 29 października – 2 grudnia 2019 r.
Otwarcie wystawy z udziałem Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego: 10 października 2019 r. o godzinie 12.00

Organizatorzy: Archiwum Narodowe w Krakowie, Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, Urząd Miasta Krakowa. Partnerzy: Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Krakowie.

Wystawa została objęta honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Miasta Krakowa.