Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W siedzibie Towarzystwa oraz u naszych dystrybutorów są do nabycia najnowsze wydawnictwa

"Rocznik Krakowski", tom 88 (2022)
w cenie 89,00 zł (dla członków TMHiZK: 80,00 zł)

Biblioteka Krakowska nr 168
Bogusław Krasnowolski "Krakowski Kazimierz. Historia i kultura" (2022)
w cenie 69,00 zł (dla członków TMHiZK: 60,00 zł)
9 maja 2022 r. siedzibę Towarzystwa przy ul. Św. Jana 12 – mieszczańską rezydencję z przełomu XVI i XVII w. – odwiedzili przedstawiciele Rady Europa Nostra, paneuropejskiej federacji skupiającej w 40 krajach Europy organizacje zajmujące się najszerzej pojętą ochroną dziedzictwa kulturowego, na czele z prezydentem wykonawczym prof. Hermannem Parzingerem i sekretarz generalną Snešką Quaedvlieg-Mihailović.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa aktywnie włącza się w kształtowanie europejskiego, obywatelskiego modelu myślenia o dziedzictwie. Jest najstarszym polskim członkiem tej międzynarodowej organizacji, a prezes Jacek Purchla jest jednocześnie jej wiceprezydentem. Blisko sześćdziesięcioosobowa Rada Europa Nostra obradowała w dniach 8–10 maja 2022 r. w Krakowie, a Towarzystwo jako współorganizator posiedzenia zapoznało przybyłych ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa z krakowskimi osiągnięciami na tym polu.

© 2016-2022 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności