Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Godziny otwarcia Biura w dn. 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

W dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Biuro TMHiZK będzie czynne w godzinach 11.00-14.00

Najbliższy odczyt już 16 kwietnia 2024 r. (2)

Jakub Jastrzębski (Muzeum Krakowa)

Secesja w architekturze Podgórza

Odczyty zdalne. Transmisja za pośrednictwem kanału YouTube w każdy wtorek o godz. 17.15- link

Co pięć lat od 2007 r. środowisko krakowskich historyków zaprasza do udziału w Kongresie Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. To niezwykłe wydarzenie gromadzi za każdym razem setki naukowców z całego świata zainteresowanych polską historią, kulturą i językiem. Od samego początku głównym jego celem jest rozwijanie dialogu, wymiana doświadczeń i inspiracji oraz upowszechnianie badań nad dziejami Polski. Podejmując się kontynuacji tego zamierzenia pragniemy już dziś zachęcić do współtworzenia IV edycji Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski. Mimo niepewności i nieprzewidywalności, jakie przyniosła ze sobą globalna pandemia, przystępujemy do organizacji tego przedsięwzięcia wierząc, że uda nam się wszystkim bezpiecznie spotkać w Krakowie w październiku 2022 r. Tematem Kongresu będą tym razem „spotkania kultur”. Chcielibyśmy przyjrzeć się historii ziem polskich przez pryzmat wzajemnych relacji i oddziaływań różnych nurtów i wzorców kulturowych obecnych tu przez dekady czy stulecia. Idee i dobra, zwyczaje i wzorce, tożsamości i języki spotykały się tu ze sobą niczym w tyglu, laboratorium czy też porcie przeładunkowym. Kulturowa, etniczna, językowa, religijna, gospodarcza, demograficzna i społeczna różnorodność stanowiła bowiem dominantę dziejów Polski, która wyryła trwały ślad w naszym dorobku kulturowym i zbiorowej tożsamości. Zapraszając badaczki i badaczy zainteresowanych dziejami Polski pragniemy zadać pytania o dynamikę, skalę i złożoność tych oddziaływań, główne kierunki transmisji i retransmisji, a także przyjrzeć się temu, jakie skutki dla historii Polski niosły ze sobą spotkania kultur. Definiując kulturę możliwie szeroko chcemy uwzględnić tak jej wysokie, jak i popularne rejestry. Mamy nadzieję, że tak zarysowany temat spotka się z szerokim zainteresowaniem i przyczyni się do ożywionego dialogu wokół historii Polski w świecie. Do udziału – jak w poprzednich latach – w sesjach, dyskusjach czy wykładach zapraszamy więc reprezentatnów różnych dyscyplin: historyków, archeologów, historyków sztuki, antropologów, socjologów, literaturoznawców, językoznawców czy kulturoznawców.

Przygotowaniom do Kongresu towarzyszyć będzie także kolejna edycja konkursu „Pro Historia Polonorum” na najlepszą zagraniczną książkę o historii Polski wydaną w ciągu ostatnich lat oraz inne wydarzenia towarzyszące. Zachęcając do wsparcia i współtworzenia IV Kongresu mamy głęboką nadzieję, że podobnie jak w poprzednich latach, kongresowe spotkania w Krakowie będą okazją do odkrywania i rozwijania nowych perspektyw badawczych, ożywionej dyskusji, a przede wszystkim do autentycznego spotkania i dialogu.

Komitet Organizacyjny

Strona WWW Kongresu
Program Kongresu