Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Europa Nostra Awards 2023

Nagrody zostały zainicjowane przez Komisję Europejską w 2002 roku i od tego czasu przyznawane są we współpracy z Europa Nostra.

Nabór wniosków trwa do 25 listopada 2022 poprzez formularz na stronie internetowej: https://www.europeanheritageawards.eu/

Zwycięskie projekty stanowią przykłady najlepszych praktyk w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Są one szeroko promowane przez Europa Nostra, Komisję Europejską i innych partnerów na stronach internetowych, w mediach społecznościowych, newsletterach, na konferencjach czy w publikacjach eksperckich, nagroda zapewnia więc widoczność w skali całej Europy.

Laureaci nagród dołączają do sieci niemal 600 zwycięzców, którzy otrzymali wyróżnienie na przestrzeni dwudziestu lat. Oznacza to, że zdobycie nagrody daje dostęp do szerokiego grona profesjonalistów i ekspertów działających na polu dziedzictwa w całej Europie. Wielu laureatów przyznaje, że nagroda pomogła im pozyskać finansowanie dla przyszłych działań.

Każdy zwycięzca otrzymuje brązową plakietę (medal), którą następnie eksponuje w widocznym miejscu, oraz certyfikat.

Laureaci Grand Prix, wybrani spośród zwycięzców przez Zarząd Europa Nostra na podstawie rekomendacji niezależnego jury, otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro.

Zwycięzcy nagrody Public Choice, wyłonieni w ankiecie internetowej, także otrzymują nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 euro oraz trofeum.

Laureaci nagród European Heritage Awards | Europa Nostra Awards korzystają również z bezpłatnego członkostwa w Europa Nostra przez okres jednego roku.

Zgłosić się można w jednej z pięciu kategorii:

1) Conservation & Adaptive Reuse

Wyróżniające się projekty z zakresu konserwacji, rewitalizacji i adaptacji do nowych funkcji dziedzictwa kulturowego, w tym krajobrazów kulturowych.

2) Research

Innowacyjne projekty badawcze, które prowadzą do wymiernych efektów w zakresie ochrony i poprawy znaczenia dziedzictwa kulturowego lub/i poprawy dostępu, korzystania i zrozumienia zasobów dziedzictwa przez społeczności.

3) Education, Training & Skills

Wyróżniające się projekty związane z dziedzictwem kulturowym mające na celu wspieranie transferu wiedzy, budowanie potencjału i/lub wzmacnianie tradycyjnych lub nowych umiejętności i rzemiosła związanego z dziedzictwem.

4) Citizens Engagement & Awareness-raising

Wyjątkowe projekty oparte na dziedzictwie, które wzmacniają spójność społeczną, inkluzję, wielokulturowy dialog i zrozumienie, poczucie przynależności do miejsca, celebrują różnorodność i wielorakie tożsamości, a także stymulują zaangażowanie i odpowiedzialność obywatelską.

5) Heritage Champions

Wpływowe i inspirujące osoby lub organizacje, których działania wykazują wyjątkowy poziom zaangażowania obywatelskiego na rzecz ochrony i rozwoju dziedzictwa kulturowego.

Odbędą się dwa szkolenia prowadzone przez zespół w Hadze, których celem jest pomoc w przygotowaniu wniosków. Szkolenia odbędą się po angielsku w formule on-line w następujących terminach:

  • wtorek, 25 października 2022 w godzinach 14:00–15:00
  • poniedziałek, 7 listopada 2022 w godzinach 18:00–19:00

Wymagana jest rejestracja – link tutaj https://www.europeanheritageawards.eu/apply/