Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Godziny otwarcia Biura w dn. 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek)

W dniu 22 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) Biuro TMHiZK będzie czynne w godzinach 11.00-14.00

Najbliższy odczyt już 16 kwietnia 2024 r. (2)

Jakub Jastrzębski (Muzeum Krakowa)

Secesja w architekturze Podgórza

Odczyty zdalne. Transmisja za pośrednictwem kanału YouTube w każdy wtorek o godz. 17.15- link

30 marca 2023, godz. 18:00, w kapitularzu Klasztoru Ojców Dominikanów, ul. Stolarska 12, Kraków

801 lat temu dominikanie przybyli do Polski. Z okazji obchodzonego w ubiegłym roku jubileuszu powstał specjalny numer „Rocznika Krakowskiego” – cenionego czasopisma poświęconego historii, kulturze i sztuce Krakowa, które od 1898 roku wydaje Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Nowy 88. tom rocznika pod redakcją profesorów Jacka Purchli i Zdzisława Nogi przynosi szereg nowych ustaleń w oparciu o odnalezione dokumenty historyczne, a także opracowania dotyczące ludzi związanych z klasztorem, faz budowy kościoła Świętej Trójcy, grobu i nagrobków, sztuki i wyposażenia wnętrza.

Spotkanie z autorami będzie okazją do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań na temat historii dominikanów w Krakowie i dowiedzenia się, co jeszcze wymaga zbadania.

 

Przebieg spotkania wokół tomu 88 „Rocznika Krakowskiego”

  • Wystąpienie o. Pawła Klimczaka, Przeora Klasztoru Ojców Dominikanów
  • Wystąpienie prof. dr hab. Jacka Purchli, Prezesa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
  • Prezentacja najnowszych wyników badań historii dominikanów w Krakowie i deficyty do wypełnienia: o. dr hab., prof. UJPII Tomasz Gałuszka, prof. dr hab. Marek Walczak, dr hab. inż., prof. PK Anna Bojęś-Białasik
  • Dyskusja

 

Podczas spotkania będzie możliwość zakupienia „Rocznika Krakowskiego” w specjalnej cenie.

 

W najnowszym 88. Tomie „Rocznika Krakowskiego” można znaleźć:

  • obszerne studia dotyczące ludzi związanych z klasztorem: biskupa Iwona Odrowąża, który sprowadził zakon do Krakowa (Krzysztof Ożóg), przeorów w okresie średniowiecza (Maciej Zdanek), w XVII wieku (Anna Markiewicz) i w XIX wieku (o. Marek Miławicki), a także związanej z dominikanami rodziny Orlików (ks. Grzegorz Kublin)
  • artykuły na temat kultury materialnej i sztuki, w tym faz budowy kościoła Świętej Trójcy (Anna Bojęś-Białasik, Jacek Czechowicz, Marcin Szyma, Monika Łyczak), grobu i nagrobków św. Jacka Odrowąża (Jacek Czechowicz, Krzysztof J. Czyżewski, Marcin Szyma, Marek Walczak), witraży (Dobrosława Horzela), płytek posadzkowych (Justyna Kamińska), odnalezionych w klasztorze kafli piecowych (Dariusz Niemiec, Jadwiga Olbrot)
  • studium dotyczące kwestii konserwatorskich (Weronika Rostworowska-Kenig)

 

***

„Rocznik Krakowski” ukazuje się od 1898 roku, a jego wydawcą jest nieprzerwanie Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Rocznik obejmuje problematykę związaną z różnymi dziedzinami historii i życia Krakowa – publikowane w nim artykuły dotyczą dziejów Krakowa i wydarzeń historycznych, historii Kościoła, dziejów zabytków architektury różnych rodzajów, epok i stylów.

Rocznik ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Kraków

Strona „Rocznika Krakowskiego”: http://rk.tmhzk.krakow.pl