Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W dniu 26 marca 2024 roku w siedzibie Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, przy ul. Św. Jana 12, przedstawiciele Wydziału Towarzystwa oraz członkowie Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej spotkali się z Heleną Jakubowicz, Przewodniczącą Zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Krakowie oraz Michałem Zajdą, wiceprzewodniczącym Oddziału Krakowskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce i członkiem Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej. 

 

obrobione 2

Od lewej: Andrzej Tombiński, prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, Helena Jakubowicz

Przedmiotem spotkania było wytyczenie kierunków współpracy w zakresie działalności społeczno-kulturalnej, edukacyjnej i popularyzatorskiej. Omówione zostały m.in. propozycje projektów mających na celu upamiętnianie historii krakowskich Żydów oraz ochronę krakowskiego materialnego i niematerialnego dziedzictwa żydowskiego.

 

obrobione 3

 Od lewej: Andrzej Tombiński, prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, Helena Jakubowicz, prof. dr hab. Jacek Purchla, Michał Zajda, prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

Z ramienia Towarzystwa w spotkaniu udział wzięli: prof. dr hab. Jacek Purchla, prezes Towarzystwa, prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, przewodniczący Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Krakowie, prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki, członek Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Krakowie, oraz członkowie Wydziału Towarzystwa Andrzej Tombiński i Jan Dziura.

 

obrobione

Od lewej: Andrzej Tombiński, prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka, (z tyłu) Michał Zajda, Helena Jakubowicz, prof. dr hab. Jacek Purchla, Jan Dziura, prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki