Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

9 kwietnia 2024 r. w Sali Miedzianej Muzeum Krakowa przy Rynku Głównym 35 w Krakowie odbyło się zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa.

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa to jedna z najstarszych polskich organizacji pozarządowych, działająca nieprzerwanie od 1896 r. Jego celem jest prowadzenie badań naukowych nad historią, sztuką i kulturą Krakowa, upowszechnianie wiedzy o Krakowie, utrwalanie poszanowania dla pamiątek i zabytków miasta, troska o ich stan i ochronę. Towarzystwo budowało i buduje kapitał społeczny, na rzecz propagowania dziejów i skutecznej ochrony zarówno materialnego, jak i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Krakowa. Członkowie Towarzystwa aktywnie uczestniczą w pracach wielu instytucji i organizacji naukowych i kulturalnych. Od 1990 r. Towarzystwo należy do paneuropejskiej federacji organizacji dziedzictwa Europa Nostra z siedzibą w Hadze. Prezes Towarzystwa, prof. Jacek Purchla, od wielu lat zasiada w Radzie Europa Nostra, a od 2018 r. jest jej wiceprezydentem. Od 2022 r. w siedzibie Towarzystwa działa pierwsze regionalne centrum federacji – Europa Nostra Heritage Hub for Central and Eastern Europe.

zdj.10male


W wydarzeniu udział wzięli m.in. prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, prof. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Borysław Czarakcziew, Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk, Dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, Monika Gubała, Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Agata Wąsowska-Pawlik, Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, Helena Jakubowicz, Przewodnicząca krakowskiej Gminy Żydowskiej, Ziyad Raoof, Pełnomocnik Rządu Regionalnego Kurdystanu w Polsce, Paweł Stachowiec, Prezes Oddziału Krakowskiego PTTK, Kamil Barwacz, Prezes Koła Grodzkiego PTTK a także przedstawiciele instytucji wspierających działalność Towarzystwa: Tadeusz Trzmiel, Prezes Krakowskiego Holdingu Komunalnego SA, Jerzy Marcinko, Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie (MPEC Kraków) oraz Piotr Ziętara, Prezes Wodociągów Miasta Krakowa.

 

zdj.3male


Laureatem tegorocznej Nagrody im. Klemensa Bąkowskiego został prof. Bogusław Krasnowolski, historyk sztuki i historyk, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, współautor programu Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa oraz jego wieloletni wiceprezes. Nagrodę wręczyli prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa oraz prof. Jacek Purchla, Prezes Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa. Nagroda im. Klemensa Bąkowskiego jest najwyższym wyróżnieniem nadawanym przez Towarzystwo od 1995 roku. Wydział Towarzystwa przyznał nagrodę w uznaniu szczególnych zasług Profesora na niwie ochrony i konserwacji zabytków Krakowa.
Następnie prof. Jacek Majchrowski wygłosił wykład pt. „Pierwsza Kompania Kadrowa – portret oddziału”. Tuż po jego zakończeniu prof. Jacek Purchla, w podziękowaniu za wieloletnie działania prezydenta Krakowa wspierające misję Towarzystwa, wręczył prof. Majchrowskiemu pamiątkę w postaci oryginalnego rysunku przygotowanego specjalnie na tę okazję przez mistrza Andrzeja Mleczkę, przyjaciela Towarzystwa.

 

zdj.1


W czasie spotkania zaprezentowano najnowsze wydawnictwa Towarzystwa: 89. tom „Rocznika Krakowskiego” pod redakcją profesorów Jacka Purchli i Zdzisława Nogi, najnowsze monografie w serii „Biblioteki Krakowskiej”: Mateusz Król, Krakowska organizacja cechowa w dobie jagiellońskiej (XIV–XVI wiek), nr 169/2023 oraz dzieło laureata, Bogusław Krasnowolski, Krakowski Kazimierz. Historia i kultura, nr 168/2022. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa wydaje publikacje naukowe nieprzerwanie od XIX wieku. Ich problematyka koncentruje się wokół szeroko rozumianych dziejów miasta Krakowa i jego dziedzictwa kulturowego.


Nowo wybrany Wydział i Komisja Kontrolująca ukonstytuują się podczas pierwszego zebrania, które odbędzie się 11 kwietnia 2024 r.


Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa zakończyła dyskusja o bieżących sprawach Towarzystwa i miasta Krakowa.

 Galeria zdjęć 

Pobierz dokument tutaj