Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

Najbliższy odczyt już 5 marca 2024 r.

prof. dr hab. Bożena Popiołek (Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Zarządcy i arendarze majatków w tzw. dobrach zakrakowskich Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej.

Elżbieta z Lubomirskich Sieniawska, kasztelanowa krakowska, była jedną z najwybitniejszych postaci epoki saskiej w Rzeczypospolitej. Jej niezwykłe zaangażowanie w sprawy polityczne kraju, nieprzeciętny umysł i zainteresowania artystyczne i ekonomiczne spowodowały, że nie miała sobie równych na polu mecenatu, inicjatyw artystycznych i działań gospodarczych. Podstawą działań kasztelanowej krakowskiej były rozległe dobra ziemskie skupione w kilku ogromnych kluczach majątków, którymi zarządzała z całą surowością, ale i rozsądkiem. Wśród tych majątków jedną z ważniejszych ról odgrywały tzw. dobra zakrakowskie zwane tez hrabstwem tenczyńskim, w których działania gospodarcze kasztelanowej i jej ludzi opierały się przede wszystkim na wydobyciu, obróbce i handlu galmanem oraz marmurem i wapnem. Zyski ciągnięte z dóbr zakrakowskich pozwoliły jej na szereg inwestycji budowlanych. Elżbieta Sieniawska stworzyła w swoich majątkach świetnie prosperujący system zarządu i organizacji pracy, który sama kontrolowała, co dobrze odzwierciedla układy panujące właśnie w dobrach zakrakowskich. 

 

Odczyty zdalne. Transmisja za pośrednictwem kanału You Tube w każdy wtorek o godz.17.15 - link

Wspominając i pamiętając o zmarłych członkach-założycielach, członkach Wydziału oraz Honorowych Członkach, odwiedziliśmy ich groby na Cmentarzu Rakowickim, w tym mogiłę wyjątkowego darczyńcy, który przekazał Towarzystwu Miłośników Historii i Zabytków Krakowa swoją Kamienicę przy ul. św. Jana 12, Klemensa Bąkowskiego.

 

Mogiła Klemensa Bąkowskiego na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (fot. TMHiZK)