banner2

Ogłoszenie: Zebranie Komitetu Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Komitetu Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12 w Krakowie. Na spotkaniu zostaną wybrane władze Komitetu oraz zostaną omówione jego bieżące sprawy.

Dr hab. Leszek Hońdo

Wystawa jubileuszowa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w dniach 1.12.2017-10.01.2018 r. będzie prezentowana w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (na pierwszym piętrze obok Oddziału Bibliograficznego).

Tematem wystawy są okoliczności zawiązania i początki działalności Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa (okres ok. 1896 - ok. 1917).

Ideą wystawy jest ukazanie, w jaki sposób idea „miłośnictwa” Krakowa połączyła i skłoniła do współpracy grono przedstawicieli różnych dziedzin życia kulturalnego miasta. Poprzez zaprezentowanie konkretnych przykładów działań TMHiZK, czynionych “z miłości do prze(y)szłości” (przeszłości i de facto przyszłości) Krakowa, przedstawione zostanie przesłanie pierwszych “miłośników” grodu Kraka, wciąż aktualne i inspirujące dla kolejnego pokolenia krakowian. Wszakże, pierwsi członkowie TMHiZK zwracali się w pierwszej kolejności właśnie do tych, którzy: “uchem swoim łowią dźwięki zygmuntowskiego dzwonu, których budzi co dnia hejnał mariackiej wieżycy”.

Założycielom TMHiZK przyszło działać w interesującym okresie przemiany Krakowa z ciasnej twierdzy w nowoczesny organizm miejski. Pełniąc straż nad miejskim dziedzictwem nie zapominali myśleć o jego przyszłości. Posiadali, można by napisać, zmysł, pewne wyczucie tego, w czym tkwi siła Krakowa, a czym jest dziedzictwo jego przeszłości. Idea oparcia ekonomii i przyszłości Krakowa o jego tradycję dojrzała co prawda w okresie międzywojennym, ale jej echo przebrzmiewa już w omawianym czasie. Celem głównym wystawy jest wzbudzenie refleksji o tym, czym był, a czym w chwili obecnej jest fenomen miłośnictwa miasta, zwłaszcza materialnych i niematerialnych przejawów jego dziedzictwa. Celami dodatkowymi są: upowszechnienie wiedzy na temat dziejów TMHiZK oraz Krakowa na przełomie XIX i XX w. oraz promocja TMHiZK.

Rodzaj wystawy - planszowa, złożona z 11 plansz

Autorka scenariusza: Katarzyna Winiarczyk

Autor aranżacji plastycznej: Marek Suchowiak


Wystawa powstała we współpracy z:

ank logo2 ank logo2 ank logo2

ank logo2

ank logo2

ank logo2


(fot. A.Janikowski/MHK)

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności