banner2

Ogłoszenie: Zebranie Komitetu Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej

Szanowni Państwo,

Zapraszam na spotkanie Komitetu Opieki nad zabytkami kultury żydowskiej, które odbędzie się w dniu 4 listopada 2019 r. (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Towarzystwa przy ul. św. Jana 12 w Krakowie. Na spotkaniu zostaną wybrane władze Komitetu oraz zostaną omówione jego bieżące sprawy.

Dr hab. Leszek Hońdo

W statucie Towarzystwa przyjętym przez pierwsze Walne Zgromadzenie 6 stycznia 1897 r. w § 3 umieszczono zapis: „na wniosek Wydziału Walne Zgromadzenia mianuje członków honorowych z pośród osób szczególnie dla celów Towarzystwa zasłużonych”. Zgodnie z poprawkę do statutu uchwaloną przez Walne Zgromadzenie 16 kwietnia 1937 r. członkowie honorowi wchodzą w skład Wydziału, nie podlegają jednak wyborowi.

Do pobrania: Wykaz członków honorowych TMHiZK


Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997.

© 2016-2019 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności