Ładowanie Konfiguracji Stylów. Proszę czekać...

banner3

W siedzibie Towarzystwa oraz u naszych dystrybutorów są do nabycia najnowsze wydawnictwa

"Rocznik Krakowski", tom 88 (2022)
w cenie 89,00 zł (dla członków TMHiZK: 80,00 zł)

Biblioteka Krakowska nr 168
Bogusław Krasnowolski "Krakowski Kazimierz. Historia i kultura" (2022)
w cenie 69,00 zł (dla członków TMHiZK: 60,00 zł)

Towarzystwo chcąc wyróżnić i uhonorować osoby szczególnie zasłużone dla realizacji celów zapisanych w statucie ustanowiło dwie nagrody, przyznawane decyzją Wydziału, a wręczane uroczyście podczas Walnego Zgromadzenia. W latach 1980-1996 Towarzystwo wyróżniało za działalność na rzecz Krakowa nagrodą imienia Jan Zygmunta i Marii Roblów, od 1995 r. corocznie jest przyznawana nagroda imienia Klemensa Bąkowskiego.

 

NAGRODA IM. JANA ZYGMUNTA i MARII ROBLÓW

      Nagroda imienia Jana Zygmunta i Marii Roblów została ustanowiona w 1980 r. z inicjatywy członka Towarzystwa, krakowianina zamieszkałego w Londynie Jana Marii Robla i jego żony Jadwigi, dla upamiętnienia jego rodziców. Stanowiła ona "wyróżnienie osoby lub osób za całokształt dorobku związanego z historią, kulturą i sztuką starego Krakowa", mógł ją też otrzymać "autor lub autorzy pojedynczego dzieła z tego zakresu, a w szczególności indywidualnej lub zespołowej pracy naukowej, ogłoszonej drukiem". Przyznawaną na wniosek Wydziału nagrodę pieniężną wraz z dyplomem, początkowo corocznie, a od 1990 r. co dwa lata, wręczano na Walnym Zgromadzeniu. W latach 1981-1996 otrzymało ją czternaście osób.
      Twórca nagrody Jan Maria Robel w dniu 27 lutego 1988 r. złożył wizytę w siedzibie Towarzystwa, a decyzją Walnego Zgromadzenia 22 marca 1988 r. otrzymał godność członka honorowego.

Laureaci nagrody im. Jana Zygmunta i Marii Roblów:
1981 - Wiesław Bieńkowski
1982 - w stanie wojennym nie wręczano nagrody z powodu zawieszenia działalności Towarzystwa
1983 - Krystyna Pieradzka, Janina Bieniarzówna
1984 - Jan Marian Małecki, Józef Lepiarczyk
1985 - nie przyznano
1986 - Stanisław Buratyński
1987 - Stanisław Jacek Kołodziejczyk, Michał Rożek
1988 - Leszek Dziedzic
1989 - Janusz Bogdanowski
1990 - Jacek Purchla
(na życzenie fundatorów nagrody przyznawano odtąd co dwa lata)
1992 - Andrzej Fischinger
1994 - Kazimierz Traciewicz
1996 - Lech Kalinowski

Opracowano na podstawie publikacji: Grażyna Lichończak, Nagroda im. Dra Jana Zygmunta i Marii Roblów, "Rocznik Krakowski", T. 51, 1987, s. 145; Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997, s. 243, 298; Jerzy Wyrozumski, Jan Robel (1911-2020), "Rocznik Krakowski", T. 69, 2003, s. 229-230.


NAGRODA IM. KLEMENSA BĄKOWSKIEGO

      Na wniosek dr Grażyny Lichończak-Nurek na posiedzeniu 13 marca 1995 r. Wydział podjął uchwałę o ustanowieniu nagrody własnej Towarzystwa imienia Klemensa Bąkowskiego za zasługi w pracy naukowej i działania na rzecz Krakowa. Nagroda pieniężna (od 2016 r. współfinansowana przez Urząd Miasta Krakowa) jest przyznawana raz do roku na ostatnim w danej kadencji posiedzeniu Wydziału, uroczyste wręczenie dyplomu oraz (od 2016 r.) statuetki autorstwa profesora Czesława Dźwigaja, odbywa się podczas Walnego Zgromadzenia.

Laureaci nagrody im. Klemensa Bąkowskiego:

1995 - ks. prof. dr hab. Bolesław Przybyszewski
1996 - prof. dr hab. Janina Bieniarzówna
1997 - dr hab. Zbigniew Pianowski, mgr Kazimierz Traciewicz
1998 - prof. dr hab. Tadeusz Chrzanowski
1999 - prof. dr hab. Jerzy Banach
2000 - dr Marian Kornecki
2001 - prof. dr hab. Kazimierz Radwański
2002 - o. Adam Studziński
2003 - prof. Zofia Medwecka
2004 - prof. dr Władysław Zalewski
2005 - dr Zbigniew Beiersdorf
2006 - mgr Waldemar Komorowski
2007 - prof. dr hab. Jan M. Małecki
2008 - dr hab. Zdzisław Noga
2009 - mgr inż. Włodzimierz Śliwczyński
2010 - mgr inż. arch. Jan Janczykowski
2011 - Maria Rydlowa
2012 - prof. dr hab. Stanisław Waltoś
2013 - mgr inż. arch. Janusz Smólski
2014 - dr arch. Waldemar Niewalda
2015 - mgr Genowefa Zań-Ograbek
2016 - prof. dr hab. Jan Ostrowski 
2017 - ks. bp dr hab. Grzegorz Ryś
2018 - prof. dr hab. Andrzej Chwalba
2019 - Tadeusz Jakubowicz
2020 - Amelia Dunin
2021 - Marek Sosenko

Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach 1896-1996, Biblioteka Krakowska 137, 1997, s. 243, 299; Grażyna Lichończak-Nurek, Klemens Bąkowski. W 70. Rocznicę śmierci, "Rocznik Krakowski" T. 74, 2008, s. 22 oraz rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa.

Do pobrania:
Regulamin nagrody im. Klemensa Bąkowskiego

© 2016-2022 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności