Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

działa od 1896 r.

logo

W siedzibie Towarzystwa są do nabycia najnowsze wydawnictwa:

"Rocznik Krakowski" t. 82 w cenie 60,00 zł (dla członków: 40,00 zł)    OKŁADKA    |    SPIS TREŚCI 1    |    SPIS TREŚCI 2

"Biblioteka Krakowska" nr 162 w cenie 30,00 zł (dla członków: 25,00 zł)    OKŁADKA    |    SPIS TREŚCI

Najbliższy odczyt:

28 marca 2017 r., godz. 17.15

dr hab. Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński)

"Uwagi o stroju władcy na przykładzie średniowiecznych nagrobków królewskich w Katedrze na Wawelu"

Wydział TMHZK wraz Komisją Kontrolującą oraz pracownikami Biura (marzec 2017 r.), fot. A. Janikowski oraz T. Kalarus
Górny rząd na schodach od lewej: dr Waldemar Komorowski, Andrzej Fischer (skarbnik Towarzystwa), Piotr Hapanowicz (przewodniczący Komisji ds. Młodzieży), Krzysztof Czyżewski
Stoją od lewej: Konrad Kołodziejczyk (Kierownik Biura Towarzystwa), Michał Kozioł, dr Jerzy Duda, prof. Zdzisław Noga (Wiceprezes Towarzystwa), dr Jerzy Bukowski (przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego), prof. Piotr Olszewski, prof. Mieczysław Rokosz, Michał Niezabitowski (Wiceprezes Towarzystwa), Konrad Myślik (Rzecznik Prasowy), dr Zbigniew Beiersdorf (przewodniczący Komisji Konserwatorskiej), prof. Bogusław Krasnowolski, Jan Dziura
Siedzą od lewej: prof. Ewa Przyboś (przewodniczący Komisji Odczytowej), Olga Dyba, dr Kamila Follprecht, prof. Jacek Purchla (Prezes Towarzystwa), prof. Jerzy Wyrozumski, Bogusława Siwadłowska, Barbara Biel, Anna Wiśniewska (Główna Księgowa Towarzystwa)

© 2016-2017 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa