banner2

Następny odczyt (22 stycznia 2019 r.):
Mgr Wiktor Węglewicz
"Jeńcy i internowani ukraińscy w obozie w Dąbiu (1918-1921)"

Jednym z następstw wybuchu wojny polsko – ukraińskiej o Galicję Wschodnią w listopadzie 1918 r. było pojawienie się w polskiej niewoli kilkudziesięciu tysięcy jeńców i internowanych ukraińskich. Jednym z miejsc ich przetrzymywania był obóz w Dąbiu koło Krakowa. Był on jednym z największych obozów w Polsce w latach 1918 – 1921. Z powodu praktycznego braku opracowań na jego temat, los więzionych tu osób pozostaje nieznany. Referat ma więc za cel wypełnienie tej luki. Omówionych zostanie szereg zagadnień, takich jak zarys dziejów obozu, przybycie pierwszych internowanych w listopadzie 1918 r., przyczyny internowań, kto z polskiej strony dowodził obozem, kto spośród wybitnych Ukraińców był tu internowany. Poruszone zostaną również zagadnienia warunków materialnych, wyżywienia, chorób i śmiertelności, stosunku polskich władz obozowych do jeńców, a także pracę kulturalną prowadzoną za drutami.

Wiktor Węglewicz, doktorant na Wydziale Historycznym UJ. Obecnie przygotowuje pracę doktorską dotyczącą jeńców i internowanych ukraińskich z Galicji Wschodniej w Polsce w latach 1918 - 1921. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych, prezentował rezultaty na wielu konferencjach w Polsce, Ukrainie i Rosji. Stypendysta Funduszu Wyszehradzkiego (02-07.2017) i konkursu NCN Etiuda 6 (od 10.2018).

 

I2019-www

© 2016-2018 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa

Polityka prywatności