banner2

Następny odczyt (19.12.2017 r.):
Prof. dr hab. Jacek Purchla - Spotkanie poświęcone pamięci Prof. Jana M. Małeckiego (1926-2017)

W spotkaniu wezmą udział: prof. Czesława Żuławska, prof. Feliks Kiryk oraz prof. Jerzy Wyrozumski

Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa
oraz
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

zapraszają uczniów szkół podstawowych (VII-VIII kl.) oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w kursie

"Dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa"
Blok tematyczny: "Kraków na drodze ku Niepodległość. Postacie"

Patronat honorowy objęli: 
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
Marszałek Województwa Małopolskiego Jacek Krupa
Małopolski Kurator Oświaty Barbara Nowak


        Wykłady i prezentacje w ramach kursu przybliżą dzieje i dziedzictwo kulturowe Krakowa w ujęciu tematycznym od średniowiecza po współczesność. Tematem przewodnim dla uczniów szkół podstawowych (VII-VIII) i szkół ponadpodstawowych jest „Kraków na drodze ku Niepodległość. Postacie”. Najważniejszymi celami kursu jest: wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym Krakowa oraz kształtowanie umiejętności związanych z samodzielną analizą, interpretacją dzieł sztuki oraz wydarzeń i postaci historycznych. Zajęcia będą się odbywać w zabytkowych wnętrzach Pałacu Krzysztofory (siedziba Muzeum Historycznego Miasta Krakowa) przy Rynku Głównym 35. Wykładowcami kursu są nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz wykwalifikowani pracownicy merytoryczni z Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia kursu jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach kursowych. Regulamin kursu, karta uczestnictwa oraz harmonogram zajęć bloku tematycznego są dostępne na stronie internetowej Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa oraz Muzeum Historycznego Miasta Krakowa: www.tmhzk.krakow.pl oraz www.mhk.pl

 

© 2016-2017 Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa